Επιμορφωτική ημερίδα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματισθεί και έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α΄/βάθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας επιμορφωτική ημερίδα που αφορά τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 8:30-13:30 στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών (Λ. Παπαπαύλου 30).

 

Το θέμα της ημερίδας είναι:

 

α) « Οι αντιλήψεις των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα και η σημασία τους για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών» μεεισηγήτρια την κα Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλο της 4ης Περιφέρειας και

 

β) «Ανακαλύπτοντας τη Θερμότητα και τον Ηλεκτρισμό μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά» μεεισηγήτρια την κα Ελένη Γιαννογλούδη , δασκάλα- φυσικό, μέλος του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών.

 

Παρακαλώ, με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων, να ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

 

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

5ης εκ/κής Περιφέρειας Σερρών

 

Εριφύλη Γρέζιου