Αιτήσεις βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71 – Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και ΠΕ61 – Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

Όσοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ71 – Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και ΠΕ61 – Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση βελτίωσης θέσης, μπορούν να την καταθέσουν έως την Πέμπτη 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Σερρών