Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας

Αρ. Πράξης 84η
Αρ. Απόφασης Φ.16.1.ΕΣΠΑ/10110/23 – 10 – 2017

ΧΑΤΖΗΑΪΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Ν.Μπάφρας 14
2 Δ.Σ.Ν.Ζίχνης 10
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24
ΚΥΜΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 2ο Δ.Σ.Σερρών 16
2 Δ.Σ.Πενταπόλεως 8
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24
ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Χειμάρρου 14 4
2 Δ.Σ.Δασοχωρίου 4 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24
ΞΕΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Ροδόπολης 14
2 Δ.Σ.Πενταπόλεως 6
3 Δ.Σ.Κερκίνης 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24