Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ16 – Μουσικής

Αρ. Πράξης 84η
Αρ. Απόφασης Φ.16.1.ΕΣΠΑ/10110/23 – 10 – 2017

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1 Δ.Σ.Κερκίνης 6 2
2 Δ.Σ.Άνω Ποροΐων 6
3 Δ.Σ.Ροδόπολης 6
4 Δ.Σ.Καστανούσας 2
ΣΥΝΟΛΟ 22
ΓΚΑΡΙΠΗ ΜΑΡΙΑ
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1 Δ.Σ.Ν.Ζίχνης 7
2 Δ.Σ.Αλιστράτης 6
3 Δ.Σ.Ροδολίβους 6
4 Δ.Σ.Πρώτης 3
ΣΥΝΟΛΟ 22