Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

Αρ. Πράξης 84η
Αρ. Απόφασης Φ.16.1.ΕΣΠΑ/10110/23 – 10 – 2017

ΣΑΛΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 1ο Δ.Σ.Νιγρίτας 8
2 2ο Δ.Σ.Νιγρίτας 8
3 3ο Δ.Σ.Νιγρίτας 8
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24

Αρ. Πράξης 85η
Αρ. Απόφασης Φ.16.1.ΕΣΠΑ/10193/24 – 10 – 2017

ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΜΑΡΟΥΛΑ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Ν.Πετριτσίου 8
2 Δ.Σ.Βυρώνειας 8
3 Δ.Σ.Ποντισμένου 8
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24