Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας

Αρ. Πράξης 83η
Αρ. Απόφασης Φ.16.1.ΕΣΠΑ/10109/23 – 10 – 2017

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Ν.Ζίχνης 4
2 Δ.Σ.Ψυχικού 4
3 Δ.Σ.Γαζώρου 4
4 2ο Δ.Σ.Νιγρίτας 2
5 Δ.Σ.Άνω Καμήλας 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Χειμάρρου 4
2 Δ.Σ.Δημητριτσίου 4
3 Δ.Σ.Στρυμονικού 2
4 Δ.Σ.Κάτω Ορεινής 1 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14
ΜΟΥΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Σιτοχωρίου 4
2 3ο Δ.Σ.Νιγρίτας 4
3 1ο Δ.Σ.Νιγρίτας 2
4 Δ.Σ.Νεοχωρίου 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14

Αρ. Πράξης 86η
Αρ. Απόφασης Φ.16.1.ΕΣΠΑ/10194/24 – 10 – 2017

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α/Α Σχολική μονάδα Κλασικό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Κερκίνης 6 2
2 Δ.Σ.Άνω Ποροΐων 4
3 Δ.Σ.Καστανούσας 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14