Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18

              Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.πρωτ.190077/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18.

             Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 06-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15.00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. της εγκυκλίου.

              Σας υπενθυμίζουμε, ότι αίτηση υποβάλλουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, όλων των ειδικοτήτων και  όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ.

             Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται όπως περιγράφεται στην παρ.2.2 της εγκυκλίου στο tmimamitroou@dipe.ser.sch.gr .

            Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

 

Ο Δ/ντής

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 Ξενοφών  Παπασταμόπουλος

Κατεβάστε το (PDF, 1.05MB)