Ανακοίνωση Αξιολογικών Πινάκων Μεταθέσεις για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Π. Ε. Σερρών

Σας αποστέλλουμε τους αξιολογικούς πίνακες μορίων μεταθέσεων  σε μορφή excel,  με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των εκπ/κών που ανήκουν στη Δ/νση  αρμοδιότητάς μας και υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από  08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017.

Παρακαλούμε  να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

Ο Διευθυντής                                                                                     

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Ξενοφών Παπασταμόπουλος

Ακολουθούν οι πίνακες ανά ειδικότητα, για την καλύτερη ανάγνωση, κατεβάστε τον πίνακα στον υπολογιστή σας.

Κατεβάστε το (XLSX, 34KB)

Κατεβάστε το (XLSX, 20KB)

Κατεβάστε το (XLSX, 20KB)

Κατεβάστε το (XLSX, 16KB)

Κατεβάστε το (XLSX, 13KB)

Κατεβάστε το (XLSX, 15KB)

Κατεβάστε το (XLSX, 15KB)

Κατεβάστε το (XLSX, 15KB)