Ανακοίνωση Αξιολογικών Πινάκων Μεταθέσεις για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Π. Ε. Σερρών (ανακοινοποίηση ως προς την ταξινόμηση με μερικό σύνολο)

ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 13KB)

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 15KB)

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 20KB)

ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Κατεβάστε το (XLSX, 20KB)

ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Κατεβάστε το (XLSX, 31KB)

ΠΕ19-20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 13KB)

ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 15KB)

ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κατεβάστε το (XLSX, 15KB)