Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφορικής «it – Lab» & το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνουμε εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα:

«Στρατηγικές/Μέθοδοι/Τεχνικές  Διδασκαλίας».

 Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση   ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων ως διεργασίες οργανικά και λειτουργικά συνδεδεμένες με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Θα διασαφηνιστούν διδακτικοί όροι και θα περιγραφούν μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να κατανοήσει τη λειτουργία τους και να διαμορφώσει κριτήρια επιλογής τους.

 Ειδικότερα θα παρουσιαστούν:

 1. Συμμετοχικές μορφές διδασκαλίας,
 2. Μεικτές μορφές διδασκαλίας,
 3. Τεχνικές Διδασκαλίας:
 • Μελέτη περίπτωσης,
 • Χάρτης εννοιών (Εννοιολογικός χάρτης) – Mind map,
 • Η τροχιά της μάθησης,
 • Ιστοεξερεύνηση μέσω διαδικτύου,
 • Διδάσκοντας μέσω της τέχνης. Μοτίβα έντεχνου συλλογισμού – Artful thinking,
 • Τεχνικές δράματος για αναστοχασμό,
 • Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης .

Μέθοδοι υλοποίησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος:

 1. Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 2. Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι τέσσερις Εβδομάδες (μία τηλεδιάσκεψη την εβδομάδα). Ενδιάμεσα οι επιμορφούμενοι θα εκπονούν μικρές εργασίες εφαρμογής της γνώσης που αποκτήθηκε ανά εβδομάδα. Στο τέλος θα δοθούν Βεβαιώσεις επιμόρφωσης 20 ωρών με την ένδειξη επιτυχώς.

Όσες και όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση του προγράμματος παρακαλώ να το δηλώσουν ως την ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 στα email 2pss-ser@dipe.ser.sch.gr και gmichaili@sch.gr, δηλώνοντας σχολική μονάδα, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα και προσωπικό email επικοινωνίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία / διευκρίνιση.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι

Χρήστος Πράμας

Γιώργος Μιχαηλίδης