Προβλήματα τηλεφωνικού κέντρου

Λόγω αλλαγής τηλεφωνικού κέντρου, ενδεχομένως να υπάρχουν μικροπροβλήματα στην επικοινωνία με την Δ.Π.Ε. Σερρών. Παρακαλώ να μη χρησιμοποιείτε το 23210 47500 αλλά τα υπόλοιπα νούμερα, όπως ακριβώς ίσχυαν και πριν.