Πρόταση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών  από Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 έως και Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Ο επισυναπτόμενος πίνακας με  την αναλυτική μοριοδότηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Κατεβάστε το (DOCX, 28KB)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ