Οριστικοποίηση πρότασης οριστικής τοποθέτησης σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων που παρέμεινε στη διάθεση μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων