Ανακοίνωση του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Σερρών για την εισαγωγή μαθητών στα ΠΠΣ 2014 – 2014

Πατήστε   εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση.