Διαρκής ενημέρωση εκπαιδευτικών

Εν όψει των υπηρεσιακών μεταβολών που θα ακολουθήσουν τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 100933/Ε2/19 – 06 – 2018 έγγραφο του Υ.Π.Π.Ε.Θ. με θέμα «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς». Παρακαλούνται τόσο οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/νες όσο και οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Σερρών:

  1. Να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για τις επικείμενες διαδικασίες.
  2. Να επικαιροποιήσουν (στην περίπτωση που διαφοροποιηθούν για τη θερινή περίοδο) εκείνα τα στοιχεία (τηλέφωνο, email, κτλ) που θα διευκολύνουν την άμεση επικοινωνία της υπηρεσίας μας μαζί τους προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες που τους αφορούν.