Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής & ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου τους & της ειδικότητάς τους