Λειτουργικά κενά ΠΕ60, ΠΕ70

Λειτουργικά κενά είναι δυνατό να δημιουργηθούν κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων/τοποθετήσεων, επομένως μπορούν να δηλωθούν και σχολικές μονάδες στις οποίες δεν εμφανίζονται  κενές θέσεις στους  συνημμένους  πίνακες.

Κατεβάστε το (XLSX, 10KB)

Κατεβάστε το (XLSX, 11KB)