Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 (εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση)

ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 13KB)

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 14KB)

ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 12KB)

ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κατεβάστε το (XLSX, 10KB)

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 15KB)

ΠΕ79 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 13KB)

ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατεβάστε το (XLSX, 12KB)