Διεξαγωγή Επιμορφωτικής Ημερίδας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 
Σας ενημερώνω ότι στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης της Σχολικής Συμβούλου της 17ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: : «Με τη Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά και την Ιστορία ταξιδεύουμε και δημιουργούμε στο Νηπιαγωγείο. (Σχετ. το με αριθμ. Πρωτ. 6441/24-3-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας «Έγκριση πραγματοποίησης Επιμορφωτικής Ημερίδας της 17ης Περιφέρειας Π.Α. Ν. Σερρών»).
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών, Κ. Καραμανλής, και ώρα 8:30π.μ. – 13:30μ.μ.
Τα επιμέρους ζητήματα θα αναπτύξουν με η κ. Γρέζιου Εριφύλη, Σχολική Σύμβουλος της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών, ο κ. Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών και η κ. Ντάγιου Ευγενία, Σχολική Σύμβουλος της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών.
Τα Νηπιαγωγεία την ημέρα αυτή θα παραμείνουν κλειστά και η παρουσία όλων των Νηπιαγωγών είναι υποχρεωτική (Π.Δ 200/1998).
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:15΄ – 8:30΄ :  Προσέλευση – Εγγραφές
8:30΄ – 8:45΄ :  Χαιρετισμοί
8:45΄ – 9:45΄ :  Η εναλλακτική προσέγγιση των μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο μέσα από το μαγικό κόσμο των παραμυθιών.
Εισηγήτρια: Γρέζιου Εριφύλη, Σχολική Σύμβουλος
5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε. Ν. Σερρών.
9:45΄ – 10:00΄:  Ερωτήσεις/Επεξηγήσεις
10.00΄-11.00΄ :  Η ιστορία πάει σχολείο… Διδακτικές προσεγγίσεις της ιστορίας στην προσχολική αγωγή.
Εισηγητής: Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος
3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε. Ν. Σερρών.
11:00΄- 11.15΄:  Ερωτήσεις/Επεξηγήσεις
11:15΄- 11.45΄:  Διάλειμμα
11:45΄-12.45΄:  Σκαρώνοντας limericks. Μια δημιουργική απόπειρα έκφρασης και καλλιέργειας της φαντασίας, της λογοπλασίας και του χιούμορ των νηπίων.
Εισηγήτρια: Ντάγιου Ευγενία, Σχολική Σύμβουλος
1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε. Ν. Σερρών.
12:45΄-13.00΄:  Ερωτήσεις/Επεξηγήσεις
13:00΄-13.30΄:  Συζήτηση/Αξιολόγηση/Κλείσιμο

Επισυνάπτεται η αφίσα της ημερίδας.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

GDE Error: Requested URL is invalid