Αλλαγές τηλεφώνων Δ.Π.Ε. Σερρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ενόψει αλλαγών που γίνονται στη Δ.Π.Ε. Σερρών, έχουν αλλάξει οι παρακάτω τηλεφωνικοί αριθμοί:

Προϊστάμενος Εκπ/κων Θεμάτων, Γ. Κοντόπουλος: 2321047523

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Χ. Τσανοπούλου: 2321047500 (ισχύει και για τη Γραμματεία του Δ/ντη Δ.Π.Ε.)

Τμήμα Μισθοδοσίας, Σ. Καρζής – Μ. Παπανικολάου: 2321047522

Γραμματεία ΠΥΣΠΕ, Τ. Δαλκίδου – Μ. Πετρά: 2321047519

MySchool, Ι. Σαμολαδάς: 2321047513

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι πλέον η Δ.Π.Ε. Σερρών θα λειτουργεί μόνο μία γραμμή fax στο νούμερο 2321047504.

Επίσης για την εξοικονόμηση αναλωσίμων παρακαλείσθε είτε να κάνετε χρήση της ψηφιακής υπογραφής είτε τη χρήση σαρωμένων εγγράφων και αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι υπόλοιποι τηλεφωνικοί αριθμοί ισχύουν ως έχουν.