Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Τ.Υ ΖΕΠ ΠΕ 70
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΝΑ
1 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 1
2 6ο Δημοτικό Σχολέιο Σερρών 1
3 Δημοτικό Σχολείο Λευκώνα 1
4 Δημοτικό Σχολείο Κ.Καμήλας 1
5 Δημοτικό Σχολείο Ποντισμένου 1

Κατεβάστε το (DOCX, 160KB)