Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί Επιμορφωτική Ημερίδα που συνδιοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 4ης και 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών και αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις των σχολείων των παραπάνω Περιφερειών και η οποία θα γίνει στις 3 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου και ώρες 8.30΄ έως 13.30΄, με την παρακάτω θεματολογία:

 

Εκπ/κοί

 

Ημερομηνία

 

Χώρος

 

Εισηγητές-επιμορφωτές

 

Τίτλος εισήγησης

 

Δ΄ τάξεων

 

4ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας

 

03-04-2014

 

(8:30 – 13:30)

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

 

Ρέλλου Μαρία

 

Σχολική Σύμβουλος

 

4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

«Εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία της Μελέτης του Περιβάλλοντος»

 

Γρέζιου Εριφύλη

 

Σχολική Σύμβουλος

 

5ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

«Κατανόηση επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας»

 

Ε΄ τάξεων

 

4ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας

 

03-04-2014

 

(8:30 – 13:30)

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

 

Τσιβάς Αρμόδιος

 

Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

«Σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής»

 

Ντάγιου Ευγενία

 

Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

«Η παραγωγή γραπτού λόγου και η τεχνική της συλλογικής επεξεργασίας-επαναδιατύπωσης υπό το πρίσμα της κειμενοκεντρικής προσέγγισης»

 

Στ΄ τάξεων

 

4ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας

 

03-04-2014

 

(8:30 – 13:30)

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

 

Ντάγιου Ευγενία

 

Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

«Η παραγωγή γραπτού λόγου και η τεχνική της συλλογικής επεξεργασίας-επαναδιατύπωσης υπό το πρίσμα της κειμενοκεντρικής προσέγγισης»

 

Τσιβάς Αρμόδιος

 

Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

«Σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής»

 

 

Την ημέρα διεξαγωγής της Επιμορφωτικής Ημερίδας δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις συγκεκριμένες τάξεις (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14). Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ