Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ71, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ, Τ.Υ. ΖΕΠ, ΠΕ91, ΠΕ08, ΠΕ07

Οι πράξεις και αρ. πρωτ. απόφασης τοποθέτησης θα προστεθούν σταδιακά στο Π.Σ. MySchool

Κατεβάστε το (XLSX, 28KB)