Ενημέρωση για προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Δ.Π.Ε. Σερρών δεν έχει εμπλοκή ούτε κάποιο υπηρεσιακό ρόλο στα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα να επικοινωνείτε με τη Δ.Π.Ε. Σερρών για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ανακοινώσεις του προγράμματος, στο helpdesk της δράσης και στην ιστοσελίδα http://e-pimorfosi.cti.gr/.