Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ91.01

ΓΟΥΙΤΛΟΚ ΜΠΛΑΝΤΕΛ ΕΚΑΒΗ ΛΟΥΙΖ, ΠΕ91.01
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
1 Δ.Σ.Ν.Ζίχνης 4 Δ.Σ.Γαζώρου 4
Δ.Σ.Ψυχικού 4
Δ.Σ.Πεντάπολης 3
15