Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ86

ΛΑΔΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Α/Α Σχολική Μονάδα Πρωινό Ολοήμερο
1 Δ.Σ.Παλαιοκώμης 6 2
2 Δ.Σ.Ν.Μπάφρας 6 2
3 Δ.Σ.Ροδολίβους 6
4 Δ.Σ.Ν.Κερδυλλίων 2
ΣΥΝΟΛΟ 24