Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ08

ΒΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Α/Α Σχολική μονάδα Πρωινό Ολοήμερο
1 14ο Δ.Σ.Σερρών 9 3
2 Δ.Σ.Βαλτοτοπίου 3
ΣΥΝΟΛΟ 15
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑ
Α/Α Σχολική μονάδα Πρωινό Ολοήμερο
1 2ο Δ.Σ.Σερρών 15
ΣΥΝΟΛΟ 15
ΔΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α/Α Σχολική μονάδα Πρωινό Ολοήμερο
1 20o Δ.Σερρών 13 2
ΣΥΝΟΛΟ 15
ΤΣΑΛΚΟΥΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α/Α Σχολική μονάδα Πρωινό Ολοήμερο
1 3ο Δ.Σ.Σιδηροκάστρου 8
2 Δ.Σ.Ποντισμένου 7
ΣΥΝΟΛΟ 15