Επιμορφωτικό σεμινάριο

Προσκαλούμε τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ05 σε εκπαιδευτική συνεργασία με θέμα: «Κάνω τους μαθητές μου να ξαναβρούν την ευτυχία της μάθησης της Γαλλικής γλώσσας, μέσα από την παιδική λογοτεχνία»,

 

με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων.

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν την προσέλευση των εκπαιδευτικών τροποποιώντας τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων της συγκεκριμένης ημέρας.

 

Χώρος

 

Ημερομηνία

 

Ώρα

 

Αίθουσα εκδηλώσεων του 8ου Δ.Σ. Σερρών 03/04/14 12.00 – 14.00

 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και τυχόν μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

Λεων. Γ. Παρτσανάκης

 
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 05