Ανακοίνωση για τους αναπληρωτές – εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 08-10-2018 στη Δ.Π.Ε. Σερρών.