Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ

Αρ.Πρ. Φ.16.1ΕΣΠΑ/9231 ΠΡΑΞΗ 30η/9-10-2018
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
3 ΣΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ60 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
4 ΜΠΑΓΓΕΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ60 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1 ΚΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ70 12ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
2 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 13ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
1 ΣΤΟΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 12ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
2 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕ70 13ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
3 ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 13ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
1 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 13ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
2 ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ06 12ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
1 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 12ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
2 ΤΕΖΑ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 13ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
1 ΚΟΚΟΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ79.01 12ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
1 ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 13ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ