Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-19

Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2 της εγκυκλίου στο tmimamitroou@dipe.ser.sch.gr .

Πληροφορίες:
Ευρωπαία Ορφανλή 2321047514
Σοφία Νάσκου 2321047511