Ανακοίνωση Αξιολογικών Πινάκων Μεταθέσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε, σε ΣΜΕΑΕ και Οριστικής Τοποθέτησης – Βελτίωσης εκπαιδευτικών της Π. Ε. Σερρών

   Σας αποστέλλουμε τους αξιολογικούς πίνακες μορίων μετάθεσης σε μορφή excel, με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες  μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των εκπ/κών που ανήκουν στη Δ/νση αρμοδιότητάς μας και υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από Π.ΥΣ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε , σε ΣΜΕΑΕ και Οριστικής Τοποθέτησης /Βελτίωσης.
   Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 και ώρα 14.00 μ.μ.
   Πληροφορίες στο Τμήμα Μεταθέσεων, στα τηλέφωνα 2321047514 – 511 Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας 


Ο Διευθυντής
Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών
Ξενοφών Παπασταμόπουλος

Πίνακες μορίτων μετάθεσηςαπό περιοχή σε περιοχή

Πίνακες μορίων μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης