Αναμόρφωση πινάκων μορίων ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) 2016 – 2017 και 2017 – 2018

Μετά την Aρ. Απ. 414/2018 Απόφαση του Β Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, την 33η/19-11-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Σερρών και τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων του εκπαιδευτικού Γέωργιου Χατζηαραπίδη, ο Αξιολογικός Πίνακας σχολικού έτους 2016 – 2017 και 2017 – 2018 εκπαιδευτικών ΠΕ 86/Πληροφορικής που υπέβαλαν αίτηση για Οριστική Τοποθέτηση τροποποιείται ως προς τη μοριοδότηση του εκπαιδευτικού Γεωργίου Ελευθέριου Χατζηαραπίδη και διαμορφώνεται ως εξής: