Πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Συνάντησης της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών

Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας στις 14 Μαΐου 2014, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, με θέμα «Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών».

 

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της Επιμορφωτικής Συνάντησης απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Ε΄ και ΣΤ΄ των σχολικών μονάδων της 3ης Περιφέρειας Σερρών, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

«Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών»

 

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014, Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών

 

(1ο Γυμνάσιο Σερρών, Λ. Παπαπαύλου 30)

 

Εκπαιδευτικοί Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων

 

8.30΄ – 9.00΄

 

Προσέλευση-Εγγραφή

 

9.00΄- 10.00΄

 

«Διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών»

 

Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

10.00΄- 11.00΄

 

«Η αξιοποίηση των αντιλήψεων των μαθητών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών»

 

Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος

 

4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

11.00΄- 11.30΄

 

Διάλειμμα

 

11.30΄ – 13.30΄

 

«Πειράματα με χρήση απλών πειραματικών διατάξεων στις θεματικές ενότητες: Φως, Ήχος, Μηχανική, Οξέα – Βάσεις – Άλατα»

 

ΕλένηΓιαννογλούδη,

 

Συνεργάτις Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών

 

 

Την ημέρα διεξαγωγής της Επιμορφωτικής Ημερίδας δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14) στις αντίστοιχες τάξεις. Με ευθύνη των διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

 

Με εκτίμηση

 

Αρμόδιος Τσιβάς

 

Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Σερρών