Διευκρινίσεις για τις βεβαιώσεις υλοποίησης προγραμμάτων

Αγαπητοί διευθυντές/διευθύντριες

Επισυνάπτουμε:

1. Έγγραφο με διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων (αγωγής υγείας, πολιτιστικών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)

2. Υπόδειγμα συμπληρωμένου απολογισμού (που θα είναι ηλεκτρονικός)

3. Παράδειγμα φακέλου απολογισμού (που μένει στο αρχείο του σχολείου)

4. Πρότυπη βεβαίωση

5. Pdf αρχεία με τα προγράμματα που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων (η διαδικασία που περιγράφεται αφορά μόνο σε αυτά τα προγράμματα). Τα προγράμματα έχουν ομαδοποιηθεί με βάση τις περιοχές ευθύνης των σχολικών συμβούλων (ανοίξτε το αρχείο που αφορά το σχολείο σας)

 

Γιάννης Πούλιος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: