Ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις (Σ.Ε.Ε. κ. Πράμας)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

—————–

4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

—————–

Ταχ. Δ/νση

Κ. Παλαιολόγου 22, τ. κ. 62125, Σέρρες

Πληροφορίες

: Χρήστος Πράμας

Τηλέφωνο

: 2321059025

FAX

: 2321059125

e-mail

: 4pekes@kmaked.pde.sch.gr

   

Σέρρες 5 – 04 – 2019

Αριθμ. Πρωτ. :141

Προς:

Τις σχολικές μονάδες παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Χρήστου Πράμα

Κοιν.:

  1. Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

ΘΕΜΑ: ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  2. Την 158733/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»,
  3. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Σχολικών Μονάδων: 1ο και 7ο Δημ. Σχ. Σερρών, Δημ. Σχ. Στρυμονικού, Δημ. Σχ. Μαυροθάλασσας, Δημ. Σχ. Σιτοχωρίου, 4ο Δημ. Σχ. Σερρών, 3ο Δημ. Σχ. Νιγρίτας,

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με υπεύθυνο τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης διοργανώνει Ενδοσχολικές Επιμορφωτικές Συναντήσεις για τις/τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, με Θέμα:

«Αξιοποίηση των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Πηγών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

 

Η Επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής κάθε σχολείου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Σχολείο

Ημερομηνία

Ώρα

Επιμορφωτής

1ο & 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

Δευτέρα

08/04/2019

13.15 – 14.00

Χρήστος Πράμας

3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Τρίτη

09/04/2019

13.15 – 14.00

Χρήστος Πράμας

4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Παρασκευή

12/04/2019

13.15 – 14.00

Χρήστος Πράμας

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/04/2019

12.30 – 14.00

Χρήστος Πράμας

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 16/04/2019

12.30 – 14.00

Χρήστος Πράμας

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/04/2019

13.15 – 14.00

Χρήστος Πράμας

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

ΤΡΙΤΗ 7/5/2019

13.15 – 14.00

Χρήστος Πράμας

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

Όπου προβλέπεται η έναρξη της επιμόρφωσης την έκτη ώρα του ημερησίου προγράμματος, η απασχόληση των μαθητών των τμημάτων των συμμετεχόντων Εκπ/κών θα αποφασισθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των Σχολικών Μονάδων να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

 

Για το 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Ο Οργανωτικός Σ.Ε.Ε.

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΜΑΣ