ΕΠΕΙΓΟΝ: Βελτίωση Θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ (Τμήματα Ένταξης – Μονάδες Ειδικής Αγωγής)

Οι αιτήσεις – δηλώσεις βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμημάτων Ένταξης δεν θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά αλλά με την υποβολή της επισυναπτόμενης αίτησης αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών (Γραφείο 8) ή στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Γραφείο 3).