Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

—————–

4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

—————–

Ταχ. Δ/νση

Κ. Παλαιολόγου 22, τ. κ. 62125, Σέρρες

Πληροφορίες

: Χρήστος Πράμας

Τηλέφωνο

: 2321059025

FAX

: 2321059125

e-mail

: 4pekes@kmaked.pde.sch.gr

Σέρρες 20 – 05 – 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 200

Προς:

Σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς

Κοιν. :

 1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
 2. Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς

ΘΕΜΑ: «Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κ. Μακεδονίας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κ. Μακεδονίας (τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο κινείται στους εξής άξονες:

 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων
 • Επιστημονική Συνεργασία/Υποστήριξη της λειτουργίας των δύο φορέων
 • Διεξαγωγή Σεμιναρίων Επιμόρφωσης
 • Πραγματοποίηση Συνεδρίων, Ημερίδων και θεματικών εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας διοργανώνουμε εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Ενοτήτων ευθύνης μας Σερρών και Κιλκίς, με τα εξής θέματα:

 1. «Ζητήματα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο». Σκοπός του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση, η ανάλυση και η συζήτηση ζητημάτων που αφορούν την Ειδική Αγωγή (Ε.Α.) και την Ενταξιακή Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, θα προσεγγιστούν ζητήματα ένταξης, μεθόδων διδασκαλίας, γονεϊκής εμπλοκής και γονεϊκής συνηγορίας, καθώς και τα οφέλη που αποκομίζει η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολο της.

Επιμορφώτρια: Αναστασία Γκουβατζή, Συντονίστρια Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Διάρκεια: 17 ώρες.

 1. «Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πρακτικές». Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης και η σύνδεσή της με εκπαιδευτικές πρακτικές. Οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης, με παιδαγωγικές αρχές που ενισχύουν τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών/τριών και συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος, με διαδικασίες ενίσχυσης της μαθησιακής συμπεριφοράς, με τη σύνδεση της θεωρίας με πρακτικές εφαρμογές.

Επμορφώτρια: Ευγενία Δανιηλίδου, Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02). Διάρκεια: 12 ώρες.

 1. «Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python και στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό». Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η γνωριμία με τη γλώσσα προγραμματισμού Python και τις βασικές αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης της Python, τους κανόνες συγγραφής κώδικα Python, τους βασικούς τύπους δεδομένων, τις μεταβλητές, τους τελεστές, τις δομές επιλογής, επανάληψης, τις βασικές δομές δεδομένων, τις συναρτήσεις, τη διαχείριση αρχείων, τις κλάσεις, τα αντικείμενα και τις μεθόδους.

Επιμορφωτής: Βασίλης Εφόπουλος, Συντονιστής Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86). Διάρκεια: 15 ώρες.

 1. «Διαχείριση της Τάξης». Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευομένων για τη διαχείριση της σχολικής τάξης, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό και παιδαγωγικώς

αποδεκτό τρόπο τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Επιμορφωτής: Γεώργιος Μανωλίδης, Συντονιστής Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02). Διάρκεια: 12 ώρες.

 1. «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις». Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση   ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων ως διεργασίες οργανικά και λειτουργικά συνδεδεμένες με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.

Επιμορφωτής: Χρήστος Πράμας, Συντονιστής Ε.Ε. Δασκάλων (ΠΕ70).

Διάρκεια: 12 ώρες.

 1. «Οι Εκπαιδευτικοί σχεδιαστές για τη δημιουργικότητα και την αειφορία στο σχολείο». Σκοπός του προγράμματος είναι η σχεδίαση δραστηριοτήτων τόσο κατά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων όσο την υλοποίηση των σχολικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές και ερευνητές, στο πλαίσιο της διδακτέας ύλης, ευαισθητοποιούν τους μαθητές, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, για την αειφορία (το περιβάλλον, το οικολογικό αποτύπωμα, τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις, και την αρχή της πρόληψης για το μέλλον).

Επιμορφωτής: Νικόλαος Σταμπολίδης, Συντονιστής Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την αειφορία.

Διάρκεια: 12 ώρες.

Για να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1NWZxij2mXvM_fDm5rQ1PalbscJ_rnv0-/view?usp=sharing

Μέθοδοι υλοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων:

 1. Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 2. Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 3. Δια ζώσης ενημερωτικές συναντήσεις.

Η διάρκεια των Προγραμμάτων θα είναι περίπου τέσσερις εβδομάδες και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου 2019. Στο μεσοδιάστημα οι επιμορφούμενοι θα εκπονούν μικρές εργασίες εφαρμογής της γνώσης που αποκτήθηκε ανά εβδομάδα. Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις επιμόρφωσης με την ένδειξη «επιτυχώς».

Όσες και όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση ενός εκ των Προγραμμάτων, παρακαλούμε να το δηλώσουν ως την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2019 στην παρακάτω ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλώνοντας σχολική μονάδα, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, προσωπικό email και τηλέφωνο επικοινωνίας:

https://drive.google.com/open?id=1Ce7SJr5bpVAhFwl6AIUrmbahvmF2firX_DTm1EW8jGU

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία / διευκρίνιση.

Για το 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Ο Οργανωτικός Σ.Ε.Ε.

Χρήστος Πράμας