Τροποποίηση αξιολογικών πινάκων σχ. έτους 2017-2018 για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86 έπειτα από την αριθμ.Α204/18-04-2019 δικαστική απόφαση

Ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο 8 από Παρασκευή 14/06/2019 έως και Πέμπτη 20/06/2019.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα παρακάτω: