Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών A/θμιας Εκπ/σης Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση

: Κερασούντος 2
621 10 Σέρρες

Πληροφορίες

: Ορφανλή Ευρωπαία

Τηλέφωνο

: 2321047514

FAX

: 2321047504

Ηλ/νική Δ/νση

: http//:dipeserron.gr

e-mail

: mail@dipe.ser.sch.gr

Σέρρες 18 Ιουνίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. Φ.10.1/5624

ΠΡΟΣ:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών A/θμιας Εκπ/σης Σερρών»

Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2018-19, υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι:

Α. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση ή είναι τοποθετημένοι προσωρινά σε σχολική μονάδα της Δ.Π.Ε. Σερρών οφείλουν στις 21/6/2019, ημέρα Παρασκευή, να αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση ή τη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης αντίστοιχα, μόνο στην περίπτωση που κατά το διδακτικό έτος 2018-19 υπηρετούσαν με απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα εντός ή εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών.

Στην περίπτωση υπηρέτησης σε σχολική μονάδα άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε, δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία αποστέλλοντας έντυπο αναφοράς ανάληψης με τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Β. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε αναστολή θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 21/6/2019 στη Δ/νση Π.Ε. Σερρών (Γραφείο 8).

Γ. Οι νεομετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 21/6/2019 αυτοπροσώπως στη Δ/νση Π.Ε. Σερρών (Γραφείο 8) ή αποστέλλοντας έντυπο αναφοράς ανάληψης με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2321047504 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (υπογεγραμμένο έντυπο σε αρχείο pdf) στην διεύθυνση mail@dipe.ser.sch.gr

Δ. Οι Διευθυντές θα αποστείλουν ένα αντίγραφο του Πρακτικού ανάληψης των εκπαιδευτικών στο οποίο θα αναφέρονται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά ή είναι τοποθετημένοι προσωρινά στη σχολική τους μονάδα, επισημαίνοντας με σχετική αναφορά:

  • Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια
  • Τους εκπαιδευτικούς που κατά το διδακτικό έτος 2018-19 υπηρετούσαν με απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών/υπηρεσία ή φορέα

Επίσης, βεβαιώνουν την ημερομηνία και το γνήσιο της υπογραφής του εκπαιδευτικού στην αναφορά ανάληψης υπηρεσίας, και αφού κρατήσουν στο αρχείο του σχολείου τους ένα αντίτυπο, τη διαβιβάζουν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς ενημέρωση.

Ο Διευθυντής

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Ξενοφών Παπασταμόπουλος