Πρόταση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 /Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ60/Νηπιαγωγών και ΠΕ70/Δασκάλων