ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ91)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 16 και ΠΕ 91 που έχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών και επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Σερρών
i.   Από  Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής.
ii.  Από  ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.
iii. Από Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016)

να υποβάλουν αίτηση – δήλωση απόσπασης σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών από την Τρίτη 16-07-2019 έως και την Παρασκευή 16-08-2019 και ώρα 14.30 στη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών  με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
– Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Γραφείο 8 (Υπηρεσιακών Μεταβολών Πληροφορίες:23210 47514/511)
-Με τηλεομοιοτυπία (fax): 23210 47 504
-Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.ser.sch.gr

(Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και το αρχείο σε μορφή pdf)

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να αποδεικνύονται τα όσα επικαλείται ο/η εκπαιδευτικός και να προσμετρηθούν τα μόρια που δικαιούται. Η αίτηση του/της εκπαιδευτικού αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση με απόλυτη ευθύνη για τα  αναγραφόμενα στοιχεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Οι εκπαιδευτικοί  έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Λειτουργικά κενά είναι δυνατό να δημιουργηθούν κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων/τοποθετήσεων, επομένως μπορούν να δηλωθούν και σχολικές μονάδες στις οποίες δεν εμφανίζονται  κενές θέσεις στο σχετικό συνημμένο πίνακα.
  • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης όσοι εκπαιδευτικοί είναι στελέχη εκπαίδευσης με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2019 ή υπηρετούν σε θέσεις  με θητεία  η οποία λήγει μετά τις 31-08-2019.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης με θητεία που λήγει μετά τις 31-08-2019, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, μόνο εφόσον έχουν καταθέσει εκ των προτέρων αίτηση παραίτησης από τα καθήκοντα στελέχους εκπαίδευσης.
  • Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών για τις αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Σερρών θα γίνει σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 56623/Ε2/10-04-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020», στο οποίο αναφέρονται τα  κριτήρια μοριοδότησης των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ