Επιμορφωτικές ημερίδες ΣΕΕ ΠΕ70 Στεφανίδη Δημητρίου

Θέμα: Επιμορφωτικές ημερίδες

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Την 158733/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018
  4. Την Πράξη 26/27-08-2019 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει επιμορφωτικές ημερίδες με υπεύθυνο τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Επιστημονικής Ευθύνης και θέμα την οργάνωση/προετοιμασία του σχολικού έτους 2019-2020, την οποία καλούνται να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ 70 δασκάλων των αντίστοιχων δημοτικών σχολείων σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΧΩΡΟΣ

04-09-2019

09:00-11:15

11ο – 12ο – 13ο Σερρών – Άνω Μητρουσίου, Σκουτάρεως, Κάτω Καμήλας

Αίθουσα εκδηλώσεων 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών

05-09-2019

09:00-11:15

10ο – 15ο – 18ο – 21ο – 23ο – 24ο Σερρών – Λευκώνα

Αίθουσα εκδηλώσεων 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών

06-09-2019

09:00-11:15

Νέας Ζίχνης, Γαζώρου, Αλιστράτης, Δραβήσκου, Νέας Μπάφρας, Πρώτης Ροδολίβους, Παλαιοκώμης, Νέων Κερδυλίων

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Νέας Ζίχνης

09-09-2019

09:00-11:15

Νέου Σουλίου, Πεντάπολης Χρυσού, Νεοχωρίου, Ψυχικού, Νέου Σκοπού, Βαλτοτοπίου

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

  1. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 17, ΠΔ 79/2017 η παρακολούθηση της ημερίδας είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους εκπαιδευτικούς.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών/τριών και της Προϊσταμένης των Σχολικών Μονάδων να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Ο Υπεύθυνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Επιστημονικής Ευθύνης ΠΕ70

Δημήτριος Στεφανίδης