Επιμορφωτικές συναντήσεις Σ.Ε.Ε. κ. Τσικαλά

ΘΕΜΑ «Επιμορφωτικές Ημερίδες»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  2. Την 158733/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018,
  4. Την Πράξη 26/27-08-2019 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Θεμιστοκλή Τσικαλά, διοργανώνει Επιμορφωτικές Συναντήσεις, για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του, με στόχο την προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με:

Α. Το Παιδαγωγικό κλίμα και τη Διαμόρφωση σχέσεων στη σχολική τάξη,

Β. Το Σχεδιασμό – και την Προετοιμασία της διδασκαλίας,

Γ. Τη Διεξαγωγή της διδασκαλίας.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ημερομηνία

ώρα

Σχολεία που συμμετέχουν Εισηγητές Χώρος
Τετάρτη

4-9-2019

09.00 -12.15

3ο, 5ο, 6ο, 14ο, 20ο Σερρών, Δημ. Σχ. Κ. Ορεινής 1. Θεμιστοκλής Τσικαλάς, ΣΕΕ κλάδου δασκάλων (ΠΕ70),

2. Βούλα Γιαγκάζογλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Α.Π.Θ.

6ο Δημ. Σχ. Σερρών
Πέμπτη

5-9-2019

09.00 -12.15

Νέας Σάντας, Καμπάνη, Γαλλικού, Πεδινού, Κρηστώνης 1. Θεμιστοκλής Τσικαλάς, ΣΕΕ κλάδου δασκάλων (ΠΕ70),

2. Έφη Γεωργακοπούλου, ψυχολόγος, στέλεχος πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Δημ. Σχ. Ν. Σάντας
Παρασκευή

6-9-2019

09.00 -12.15

1ο, 2ο, 3ο Πολυκάστρου, Ποντοηράκλειας, Πλατανιάς, Άσπρου 1. Θεμιστοκλής Τσικαλάς, ΣΕΕ κλάδου δασκάλων (ΠΕ70),

2. Έφη Γεωργακοπούλου, ψυχολόγος, στέλεχος πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

3ο Δημ. Σχ. Πολυκάστρου
Δευτέρα

9-9-2019

09.00 -12.15

1ο, 2ο, 3ο Σιδηροκάστρου, Αχλαδοχωρίου, Χαροπού, Αγκίστρου, Ν.Πετριτσίου, Βυρώνειας, Κερκίνης, Ροδόπολης, Α. Ποροίων, Καστανούσας 1. Θεμιστοκλής Τσικαλάς, ΣΕΕ κλάδου δασκάλων (ΠΕ70),

2. Φανή Καραγκιόζη, Ψυχοπαιδαγωγός, επιστημονική σύμβουλος Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.Σερρών «ΟΑΣΙΣ»

1ο Δημ. Σχ. Σιδηροκάστρου

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

  1. Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς κλάδου δασκάλων (ΠΕ70).
  2. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 17, ΠΔ 79/2017, η παρακολούθηση της ημερίδας είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους εκπαιδευτικούς.
  3. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
  4. Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των Σχολικών Μονάδων, να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

 

Για το 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

 

Θεμιστοκλής Τσικαλάς

Σ.Ε.Ε. κλάδου δασκάλων