Ενημερωτική – Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 της ΔΔΕ Σερρών

Θέμα: «Ενημερωτική – Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 της ΔΔΕ Σερρών»

Σχετ.: πράξη με αριθμό Πράξη 26/27-08-2019 του 4ου ΠΕΚΕΣ Κ.Μ.

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης – επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86, το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας δια του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Βασίλειου Εφόπουλου, διοργανώνει ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της εξεταστέας ύλης για το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (πρώην ΑΕΠΠ) της Γ’ ΓΕΛ» την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 – 14.00 στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Την ενημέρωση συνίσταται να παρακολουθήσουν και όσοι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 ενδέχεται να διδάξουν το μάθημα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Παρακαλούνται οι διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην ενημέρωση.

Σας εύχομαι να έχετε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86

4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Βασίλειος Εφόπουλος