Υποβολή δηλώσεων μετάθεσης – τοποθέτησης

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών καθώς και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλουν από την Παρασκευή 11-07-2014 μέχρι και την Παρασκευή 18-07-2014 δήλωση τοποθέτησης, στην οποία να δηλωθούν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθού σύμφωνα με τα παρακάτω. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι νεομετατεθέντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν και ανάληψη υπηρεσίας στις παραπάνω ημερομηνίες.

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Τα κενά για όλες τις ειδικότητες είναι:

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Αίτηση – δήλωση τοποθέτησης νεομετατεθέντων

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Αίτηση – δήλωση τοποθέτησης (βελτίωσης, ευρισκόμενων στη διάθεση, κλπ)

 

GDE Error: Requested URL is invalid