Ανακοίνωση μεταθέσεων – τοποθετήσεων

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, μετά την επεξεργασία 279 δηλώσεων μετάθεσης-τοποθέτησης (226 Δασκάλων – 4 Δασκάλων ΣΜΕΑ – 38 Νηπιαγωγών – 11 Αγγλικών) έδωσε στη δημοσιότητα σύμφωνα με την 11η /30-07-2014 πράξη του:

 

  1. Τους πίνακες μεταθέσεων – τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών.

(160 Δασκάλων – 4 Δασκάλων ΣΜΕΑ – 14 Νηπιαγωγών – 1 Αγγλικών)

 

  1. Τους πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά κατά ειδικότητα.
  2. Τους πίνακες των εκπαιδευτικών που μένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε..

(21 Δασκάλων – 1 Νηπιαγωγού).

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης για τα εναπομείναντα οργανικά κενά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών (Κερασούντος 2, 621 00 Σέρρες, τηλέφωνα 23210 – 47523, fax 23210 – 47504) τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Π.Ε Σερρών, από τη Τετάρτη 30-07-2014 μέχρι και την Τρίτη 5-08-2014.

 

Οι εκπ/κοί οι οποίοι δε θα υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης για να τοποθετηθούν στη Β ́ φάση, θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις κατά τη Γ ́ φάση των μεταθέσεων.

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. μέχρι και την Τρίτη 5 Αυγούστου 2014,σχετική αίτηση που να αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένου λάθους ή παράλειψης.

 

Όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση, πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στη Δ/νση Π.Ε. Σερρών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97, σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις βελτιώσεις θέσης (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ), παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε

 

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Σερρών

 

Παπασταμόπουλος Ξενοφών

 

Ακολουθούν οι πίνακες:

 

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις ΠΕ70 Δασκάλων

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις ΠΕ60 Νηπιαγωγών

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις ΠΕ06 Αγγλικής

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις ΣΜΕΑΕ

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Εναπομείναντες στη διάθεση ΠΕ70 Δασκάλων

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Εναπομείναντα κενά ΠΕ70 Δασκάλων

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Εναπομείναντες στη διάθεση ΠΕ60 Νηπιαγωγών

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Εναπομείναντα κενά ΠΕ60 Νηπιαγωγών

 

GDE Error: Requested URL is invalid