All posts by yiannis

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ05

Προσκαλούμε τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ05 σε εκπαιδευτική συνεργασία με θέμα: «Κάνω τους μαθητές μου να ξαναβρούν την ευτυχία της μάθησης της Γαλλικής γλώσσας, μέσα από την παιδική λογοτεχνία»,

 

με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων.

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν την προσέλευση των εκπαιδευτικών τροποποιώντας τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων της συγκεκριμένης ημέρας.

 

Χώρος

 

Ημερομηνία

 

Ώρα

 

Αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς 18/03/14 12.00 – 14.00
Αίθουσα εκδηλώσεων του 8ου Δ.Σ. Σερρών 20/03/14 12.00 – 14.00
Αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας 26/03/14 12.00 – 14.00

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και τυχόν μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

Λεων. Γ. Παρτσανάκης

 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 05

 

Φυσικά Μαγικά 2014

Σας γνωρίζουμε ότι οι δάσκαλοι/ες των τάξεων Ε’ & ΣΤ’ της Περιφέρειάς μας θα συμμετέχουν σε σεμινάριο υλοποίησης εντυπωσιακών πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης.

 

Το εν λόγω σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα Physics Partizani (ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΓΙΚΑ) του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Παναγιώτη Κουμαρά, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου Σερρών (12:00 – 14:00).

 

Στη συνέχεια, οι δάσκαλοι/ες των εν λόγω τάξεων (με τη συνδρομή του σχολικού συμβούλου) θα υλοποιήσουν κάποια πειράματα με τους μαθητές τους, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλες τάξεις του σχολείου σε ειδική εκδήλωση. Απώτερος στόχος είναι η παρουσίαση των πειραμάτων από τα παιδιά στο Ecofestival (οικολογικό φεστιβάλ), που θα διοργανώσει ο Δήμος Σερρών τον Ιούνιο του 2014.

 
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Χρήστος Πράμας

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Καθηγητών ΠΕ19-20

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 19-20 για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Τα σεμινάρια οργανώνονται από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Εφόπουλο Βασίλειο σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών και θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών, στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

 • 14/3/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Εισαγωγή στην PHP»

   

 • Θέμα: «Εισαγωγή στη Ρομποτική»

   

 • 21/3/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με χρήση εργαλείων Ελεύθερου Λογισμικού»

   

 • Θέμα: «Εγκατάσταση και Διαχείριση Joomla στο ΠΣΔ (1/3)»

   

 • 28/3/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Εγκατάσταση – διαχείριση moodle σε επίπεδο διδάσκοντος»

   

 • Θέμα: «Εγκατάσταση και Διαχείριση Joomla στο ΠΣΔ (2/3)»

   

 • 4/4/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Android apps μετο App Inventor (1/2)»

   

 • Θέμα: «Εγκατάσταση και Διαχείριση Joomla στο ΠΣΔ (3/3)

   

 • 11/4/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Android apps μετο App Inventor (2/2)»

   

 • Θέμα: «BYOB/Scratch – Διδακτικές πρακτικές»

   

 • 9/5/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Δημιουργία ιστολογίου στο ΠΣΔ με το WordPress»

   

 • Θέμα: «Μία ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας για το Scratch – Φύλλα εργασίας και δραστηριότητες»

   

 

Η συμμετοχή είναι προαιρετική. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν μία ή περισσότερες εισηγήσεις, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη φόρμα (  εδώ) (http://81.186.168.217/).

 

Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν θα λάβουν χρηματική αποζημίωση, ενώ και τυχόν μετακίνηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και χωρίς δαπάνη για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19

 

Βασίλειος Εφόπουλος 

 

Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Ημερίδων

Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, με θέμα την αξιοποίηση σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της παιδαγωγικής και της διδακτικής διαδικασίας.

 

Η πραγμάτευση των προαναφερομένων θεμάτων – αντικειμένων των επιμορφωτικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές στρατηγικές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην προοπτική ανάδειξης, ανατροφοδότησης και διαμοίρασης της εγκατεστημένης εμπειρίας των εκπαιδευτικών, αλλά και την κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και ερευνητικών πεδίων του επιστημονικού πεδίου αναφοράς. Στρατηγικές, που διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και λειτουργούν ευεργετικά στην ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλογικού πλαισίου έκφρασης και αναστοχασμού παιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων. 

 

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των Συναντήσεων προτείνεται σε ομάδες εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας κατά τάξη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

α/α

 

Εκπαιδευτικοί

 

Ημερομηνία

 

Εισήγηση Χώρος

1

 

Εκπαιδευτικοί Α΄ τάξης

 

07/03/2014

 

Ώρα: 12.00΄-14.00΄

 

Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη) 2ο

Δ.Σ. Σερρών

2

 

Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης

 

10/03/2014

 

Ώρα: 12.00΄-14.00΄

 

Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη) 2ο

Δ.Σ. Σερρών

3

 

Εκπαιδευτικοί Γ΄ τάξης

 

11/03/2014

 

Ώρα: 12.00΄-14.00’

 

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας: Η αξιοποίηση της ιστορικής αφήγησης 10ο & 24ο

Δ.Σ. Σερρών

4

 

Εκπαιδευτικοί Δ΄ τάξης

 

12/03/2014

 

Ώρα: 12.00΄-14.00΄

 

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας: Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών 10ο & 24ο

Δ.Σ. Σερρών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, ΠΔ 201/98 η παρακολούθηση των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι υποχρεωτική για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας. Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχής τους, με τρόπο που δεν θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τις συγκεκριμένες ημέρες.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. 

 

Με εκτίμηση

 

Αρμόδιος Τσιβάς

 

Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δ.Ε. Σερρών

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Παιδαγωγικές Εφαρμογές

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η Σχολική Σύμβουλος της 17ης Περιφέρειας Π.Α. σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. διοργανώνουν δίωρη επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Παιδαγωγικές Εφαρμογές» και εισηγητές τους κυρίους Κωνσταντίνο Τσιούμη και Ανδρέα Καρακίτσιο Καθηγητές του Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.

 

Η δίωρη επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κ. Καραμανλής από τις 12.00΄ έως τις 14.00΄.

 

Την επιμορφωτική συνάντηση θα παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί που φιλοξενούν παιδιά Ρομά στα Νηπιαγωγεία τους και συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Νηπιαγωγεία: 1ο & 2ο Ηράκλειας, Ποντισμένου, 4ο, 12ο, 16ο, 20ο Σερρών) καθώς επίσης όσοι & όσες άλλοι/ες συνάδελφοι/σες δήλωσαν συμμετοχή.

 

Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκηςκαι είναι συναφούς περιεχομένου με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του Προγράμματος.

 

Τα Νηπιαγωγεία, κλασσικά και ολοήμερα, την ημέρα αυτή θα λειτουργήσουν κανονικά.

 

Ακολουθεί ο πίνακας των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική συνάντηση.

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΓΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

 

 

Πίνακας συμμετεχόντων για την επιμορφωτική συνάντηση

 

«Διαπολιτισμική Εκπ/ση & Παιδαγωγικές Εφαρμογές»

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

1

 

Ρατκίδου Φωτεινή

 

Άνω Μητρούσι

 

2

 

Καψάλη Νίκη

 

«

 

3

 

Ευαγγελοπούλου Αριάδνη

 

29ο

 

4

 

Ντόκα Ευφροσύνη

 

Τούμπα

 

5

 

Γρούλιου Κυριακή

 

Χείμαρρος

 

6

 

Στογγύλη Αλεξάνδρα

 

Παραλίμνιο

 

7

 

Λυρατζή Αθανασία

 

«

 

8

 

Γκαγκαλνά Αναστασία

 

Ειδικό

 

9

 

Γκαζάκη Λαμπρινή

 

3ο

 

10

 

Γκλαρνέτατζη Βασιλική

 

«

 

11

 

Ιωσηφίδου Γαλάτεια

 

Βέργη

 

12

 

Κοκκίδου Μαρία

 

9ο

 

13

 

Παπαδοπούλου Παρασκευή

 

Ειδικό

 

14

 

Δοδακοπούλου Μαρία

 

«

 

15

 

Κατιάκος Νικόλαος

 

«

 

16

 

Ταξίδου Αθηνά

 

«

 

17

 

Ιωαννίδου Ασημένια

 

Λιθότοπος

 

18

 

Μαλανδρή Συρμούλα

 

24ο

 

19

 

Χατζηβασιλείου Δέσποινα

 

29ο

 

20

 

Τσελεπή Ελένη

 

2ο Νιγρίτας

 

21

 

Κλέπκου Μαγδαληνή

 

Βαλτοτόπι

 

22

 

Κλειάνη Θεοδώρα

 

Ν.Ζίχνη

 

23

 

Πιπερτζή Ελένη

 

Λευκώνας

 

24

 

Δεδούση Ευαγγελία

 

«

 

25

 

Κοκκινίδου Δημητρούλα

 

«

 

26

 

Αγγούρα Ευαγγελία

 

Ν.Σούλι

 

27

 

Χριστοφορίδου Καλλιόπη

 

«

 

28

 

Μπαχαροπούλου Δέσποινα

 

Πρώτη

 

29

 

Τοτζάρη Αναστασία

 

2ο Σκουτάρεως

 

30

 

Κουγιουμτζοπούλου Κυριακή

 

«

 

31

 

Παππά Παναγιώτα

 

30ο

 

32

 

Οικονόμου Αγαθή

 

«

 

33

 

Κοράκη Ευθαλία

 

7ο

 

34

 

Χηδηρίδου Δέσποινα

 

«

 

35

 

Παπαδοπούλου Χάιδω

 

Ελαιώνας

 

36

 

Γάκη Κων/νιά

 

21ο

 

37

 

Σίσκου Ευθυμία

 

Κ.Δένδρα

 

38

 

Βάντσιου Σουζάνα

 

Παλαιόκαστρο

 

39

 

Δερμετζή Αντωνία

 

Βαλτερό

 

40

 

Σοφιανίδου Μαρία

 

Γεφυρούδι

 

41

 

Ρίζου Βασιλική

 

16ο

 

42

 

Παπαποστόλου Πολυξένη

 

«

 

43

 

Μανιώτα Μαρία

 

4ο

 

44

 

Καφετζή Κατερίνα

 

«

 

45

 

Δρακάκη Ευθυμία

 

12ο

 

46

 

Φασούλα Ελένη

 

«

 

47

 

Βαφειάδου Νίκη

 

20ο

 

48

 

Αναστασιάδου Μαρία

 

«

 

49

 

Πασχαλιά Κατερίνα

 

1ο Ηράκλειας

 

50

 

Γούλα Σοφία

 

2ο Ηράκλειας

 

51

 

Κλειδαρά Μαρία

 

Ποντισμένο

 

52

 

Βυσόκαλη Ελένη

 

«

 

53

 

Μπεχτσή Καλλιόπη

 

«

 

54

 

Γαζή Μαρία

 

13ο

 

55

 

Βαιζίδου Κυριακή

 

25ο

 

56

 

Πέρση Παρασκευή

 

Βρεφονηπιακός ΟΑΕΔ

 

 

Διοργάνωση ενδοσχολικής επιμορφωτικής συνάντησης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί και έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική, η διεξαγωγή ενδοσχολικής επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα: «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός». Το θέμα θα εισηγηθούν:

 

 • Ευδοκία Χρηστομάτη, Εκπαιδευτικός υπεύθυνη Παρατηρητηρίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σερρών: «Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο»

   

 • Πλατή Ελένη, Ψυχίατρος: «Σχολική βία. Μέτρα αντιμετώπισης»

   

Η επιμορφωτική συνάντηση θα διεξαχθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου στις 7 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρες 12.00΄ έως 14.00΄. Οι μαθητές/τριες θα αποχωρήσουν στις 11.30΄ και θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Το ολοήμερο τμήμα θα λειτουργήσει κανονικά.

 

Λόγω της σημαντικότητας του θέματος και καθώς η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού καλούνται να συμμετέχουν στην επιμορφωτική συνάντηση και οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας καθώς και ο εκπαιδευτικός που έχει οριστεί υπεύθυνος για την ενδοσχολική βία και εκφοβισμό σε κάθε σχολείο.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

 

Προγραμματισμός Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Σας γνωρίζουμε ότι προγραμματίζουμε επιμορφωτικές συναντήσεις στα σχολεία της Περιφέρειάς μας με ΘΕΜΑ:

 

«Σχολική Βία και Επιθετικότητα: πραγματικότητα – πρόληψη – αντιμετώπιση».

 

Στόχος μας είναι η παρουσίαση ενός Σχεδίου Εργασίας (project), την τελευταία ώρα του πρωινού προγράμματος, το οποίο μπορούν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
 
12ο Δημ. Σχ. Σερρών Πέμπτη 27/02/2014  
 
 
15ο Δημ. Σχ. Σερρών Τρίτη 04/03/2014  
 
Πειραματικό Δημ. Σχ. Σερρών Τετάρτη 05/03/2014  
 
 

11o Δημ. Σχ. Σερρών

Πέμπτη 06/03/2014  
21ο Δημ. Σχ. Σερρών Παρασκευή 07/03/2014  
 
18ο Δημ. Σχ. Σερρών Δευτέρα 10/03/2014  
 
 

13Ο Δημ. Σχ. Σερρών

Τρίτη 11/03/2014  
 
Δημ. Σχ. Λευκώνα Τετάρτη 12/03/2014  
 
 
 

Δημ. Σχ. Νέου Σκοπού

Πέμπτη 13/03/2014  
 

Δημ. Σχ. Νεοχωρίου

Παρασκευή 14/03/2014  
 

Δημ. Σχ. Καλών Δένδρων

Δευτέρα 17/03/2014  

 Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 
Χρήστος Πράμας

Διοργάνωση Παιδαγωγικών Συναντήσεων β΄ τριμήνου 2013-14 – γ΄ κύκλος

Στο πλαίσιο των Παιδαγωγικών Συναντήσεων του β΄ τριμήνου, που έχουμε προγραμματίσει για τους Εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης μας, προχωράμε στη διοργάνωση του γ΄ κύκλου με θέμα:

 

Πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού:

 

1) Γένεση και τροποποίηση της συμπεριφοράς – Μια Ψυχαναλυτική προσέγγιση και Παιδαγωγικές εφαρμογές.

 

2) Η Ψυχοπαιδαγωγική διαχείριση της κοινωνικής δυναμικής της Σχολικής Τάξης”

 

 με Εισηγητή τον υποφαινόμενο, ως οικείο και αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.

 

 Στον κύκλο αυτό καλούνται να πάρουν μέρος οι παρακάτω Εκπαιδευτικοί κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

α/α

 

Ημερομηνία

 

Εκπαιδευτικοί

 

Ώρα

 

Τόπος

 

1

 

18-2-2014

 

Δάσκαλοι των Τμημάτων των Ολοήμερων Δημοτ. Σχολείων

 

10.00΄ – 11.30΄

 

Δ. Σ. Ν. Ζίχνης

 

2

 

19-2-2014

 

Το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων του Κλασικού και του ολοήμερου προγράμματος

 

12.00΄ – 13.30΄

 

Δ. Σ. Ν. Ζίχνης

 

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

 

 1. Υπενθυμίζουμε ότι οι “Παιδαγωγικές Συναντήσεις” εντάσσονται στις προβλέψεις τουάρθρ. 14, ΠΔ 201/98 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους Εκπαιδευτικούς, γι’ αυτό και τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες του παρόντος Επιμορφωτικού Προγράμματος αυτοί απαλλάσσονται από άλλα καθήκοντα.

   

 1. Τα τμήματα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων θα λειτουργήσουν κανονικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού.
 1. Όσον αφορά τους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων έχουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:
  Συνήθως, στις Παιδαγωγικές Συναντήσεις που κατά καιρούς διοργανώνουμε, συναντάμε πρόβλημα στην εξασφάλιση της συμμετοχής κάποιων περιπτώσεων από αυτούς, επειδή τυχαίνει τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες να καλύπτουν το ωράριό τους σε Σχολικές Μονάδες άλλης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου.
  Στις περιπτώσεις αυτές, που τυχόν ήθελε προκύψει και κατά το παρόν πρόγραμμα,
  παρακαλούμε τους Δ/ντές & Πρ/μένους των Μονάδων μας
  να αναλάβουν την πρωτοβουλία της έγκαιρης επικοινωνίας με τους ομολόγους τους των Μονάδων των άλλων Περιφερειών και, αφού τούς γνωστοποιήσουν ή και τούς διαβιβάσουν την παρούσα μας, να εκμαιεύσουν τη συνέργειά τους στην αποδέσμευση των εν λόγω Εκπαιδευτικών από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μονάδας τους την αντίστοιχη ημέρα και ώρα, ώστε αυτοί ανεμπόδιστα να συμμετάσχουν σ’ αυτό.

  Εξυπακούεται ότι τις ίδιες ανάλογες διευκολύνσεις θα παράσχουμε κι εμείς σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση προγραμμάτων άλλων Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων.

  Ακόμη, παρακαλούμε τους Δ/ντές & Πρ/μένους να επιστρατεύσουν και να εξαντλήσουν την πειθώ τους προς το σύνολο των Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων των Ολοήμερων Τμημάτων με στόχο την επιβαλλόμενη ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνονται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

  Παρακαλούμε η διαδικασία αυτή να τηρείτε πάγια σε κάθε παρόμοια περίπτωση.

   

 1. Η απασχόληση των μαθητών των Σχολικών Τάξεων των καλούμενων Εκπαιδευτικών θα γίνει από το Σύλλογο Διδασκόντων κάθε Σχολ. Μονάδας (Δ/ντής, Δάσκαλοι άλλων τάξεων, Δάσκαλοι Ολοήμερου) μέχρι τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος.

   

 1. Δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

   

Θα ακολουθήσει ακόμη ένας κύκλος συναντήσεων με το ίδιο θέμα για τους Δασκάλους των Ε΄ & Στ΄ Τάξεων, ο οποίος θα σάς γνωστοποιηθεί έγκαιρα.

 

Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών και Πρ/μένων των Σχολικών Μονάδων να λάβει άμεσα ενυπόγραφη γνώση της παρούσας το σύνολο των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

Αντώνης Ι. Παππού

 

Διοργάνωση επιμορφωτικής Ημερίδας

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας με τους/τις εκπαιδευτικούς των Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Το θέατρο στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Ένα όχημα για μετάδοση γνώσεων».

 

Η επιμορφωτική συνάντηση προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 8:30-13:30 στο Δημοτικό Σχολείο Δημητριτσίου.

 

Με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους.

 
 

Με εκτίμηση

Η Σχολική Σύμβουλος 5ης εκ/κής Περιφέρειας Σερρών
Εριφύλη Γρέζιου

 

Πρόγραμμα επιμορφωτικής Ημερίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ

«Το θέατρο στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Ένα όχημα για μετάδοση γνώσεων».

 
 

 

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία,xώρος, ώρες διεξαγωγής Εισηγητές Τίτλος εισήγησης
 

 

Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων

5ης εκπαιδευτικής Περιφέρειας

 

 

Δημ. Σχολείο Δημητριτσίου

 

 

Τετάρτη

19 /02/ 2014

 

 

8:30-13:30

Εριφύλη ΓρέζιουΣχολ. Σύμβουλος5ης εκπ/κής Περιφέρειας

 

Αναστάσιος Μπουτράκης,

εκπαιδευτικός Δημ. Σχ. Δημητριτσίου

 

 

Κυριάκος Θεοδωρίδης,

εκπαιδευτικός Δημ. Σχολείου Νεοχωρίου

 

 

 

«Το θέατρο: ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο» 

«Εφαρμογή του θεατρικού παιχνιδιού στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα»

 

«Διδάσκοντας με την τέχνη του κουκλοθέατρου»

5η εκπαιδευτική Περιφέρεια Ν. Σερρών

Κατεβάστε το (PDF, 142KB)