All posts by yiannis

Διοργάνωση Παιδαγωγικής Συνάντησης για Διευθυντές και Προϊσταμένους

Σάς καλούμε να πάρετε μέρος στην Παιδαγωγική Συνάντηση που διοργανώνουμε, για τους Διευθυντές & Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης μας με θέματα:

  1. Διαχείριση κρίσεων στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας

     

  2. Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

     

  3. Γένεση και τροποποίηση της συμπεριφοράς,

     

 

κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

Ημερομηνία

 

Εκπαιδευτικοί

 

Ώρα

 

Τόπος

 

29-1-2014

 

Διευθυντές & Πρ/μένους

 

Σχολ. Μονάδων

 

7ης Περ. Δ.Ε. Ν. Σερρών

 

10.00΄ – 12.00΄

 

Δημοτικό Σχολείο

 

Νέας Ζίχνης

 

 Με την επισήμανση ότι δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης, παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

Αντώνης Ι. Παππού

 

Επιμορφωτική ημερίδα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματισθεί και έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α΄/βάθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας επιμορφωτική ημερίδα που αφορά τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 8:30-13:30 στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών (Λ. Παπαπαύλου 30).

 

Το θέμα της ημερίδας είναι:

 

α) « Οι αντιλήψεις των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα και η σημασία τους για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών» μεεισηγήτρια την κα Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλο της 4ης Περιφέρειας και

 

β) «Ανακαλύπτοντας τη Θερμότητα και τον Ηλεκτρισμό μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά» μεεισηγήτρια την κα Ελένη Γιαννογλούδη , δασκάλα- φυσικό, μέλος του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών.

 

Παρακαλώ, με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων, να ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

 

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

5ης εκ/κής Περιφέρειας Σερρών

 

Εριφύλη Γρέζιου

 

Ανακαλύπτοντας τη Θερμότητα και τον Ηλεκτρισμό μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματισθεί και έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α΄/βάθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας επιμορφωτική συνάντηση που αφορά τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών. Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12.00-14.00 στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών ( Λ. Παπαπαύλου 30).

 

Το θέμα της συνάντησης είναι: «Ανακαλύπτοντας τη Θερμότητα και τον Ηλεκτρισμό μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά» (εισηγήτρια κ. Ελένη Γιαννογλούδη , δασκάλα- φυσικός, μέλος του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών).

 

Παρακαλώ, με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων, να ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, δίχως να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

 

 
Η Σχολική Σύμβουλος 5ης εκ/κής Περιφέρειας Σερρών

Εριφύλη Γρέζιου

Eνημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε σχολεία

Σας γνωρίζουμε ότι η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», με την ιδιότητά της ως Συνήγορος του Παιδιού και στο πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και την προώθηση της συμμετοχής των μαθητών, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτύξει σταθερή συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

 
Η ανωτέρω Αρχή συνεχίζει τις δράσεις της και αυτή την σχολική χρονιά και δίνει δυνατότητα συνεργασίας των σχολικών μονάδων της χώρας με την Αρχή όσον αφορά ενέργειες που σχετίζονται με την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού (π.χ. επισκέψεις σε σχολεία, επικοινωνία με ομάδες μαθητών που υλοποιούν σχολικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.ά.).

Ο Συνήγορος του παιδιού οργανώνει επισκέψεις με στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αρχής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, καθώς και την καταγραφή θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα (  http://www.0-18.gr/gia-megaloys/-1/gia-megaloys/o-synigoros-sta-scholeia),

Ειδικά για την φετινή χρονιά ο Συνήγορος προτίθεται να συνεργαστεί με μικρό αριθμό σχολείων της Αττικής τα οποία υλοποιούν προγράμματα, που αφορούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού στο χώρο του σχολείου πραγματοποιώντας επισκέψεις στα σχολεία και συζητήσεις με τους μαθητές για τα εν λόγω θέματα .

Επιπρόσθετα ο Συνήγορος διαθέτει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (  http://www.0-18.gr/videos), επικοινωνεί με ανηλίκους που του ζητούν βοήθεια μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα «Ρωτάω τον Συνήγορο» (  http://www.0-18.gr/rotao), συμμετέχει σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων για τον χειρισμό ζητημάτων που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων των μαθητών εκτός του σχολείου και άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τις δράσεις του Συνήγορου του Πολίτη στα σχολεία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131306703 και 2131306605 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.0-18.gr.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συντονισμός δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης

Η Διεύθυνσή μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία του συντονισμού και της καλύτερης οργάνωσης των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης που ούτως ή άλλως πραγματοποιούνται από πολλές σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας που πραγματοποιείται μετά από πρόταση του κ. Μπούκικα Κωνσταντίνου, διευθυντή του Δημ. Σχολείου Χρυσού, προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας (δημοτικά και νηπιαγωγεία):

1. Να καταγράψουν οι διευθύνσεις, οι σύλλογοι διδασκόντων και οι σύλλογοι γονέων περιπτώσεις μαθητών που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα (ελλείψεις σε είδη διατροφής, σε ρούχα, αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ενέργειας-νερού, αδυναμία συμμετοχής σε δράσεις των σχολείων) και που δεν τυχαίνουν υποστήριξης από φορείς αλληλεγγύης (κοινωνικά παντοπωλεία, πρόνοια, εκκλησία, διάφορες δομές υποστήριξης).

2. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση –διατηρώντας την ανωνυμία των στοιχείων- για τα περιστατικά αυτά ώστε να συντονιστεί η παρέμβαση κατά περίπτωση.

Η Διεύθυνση σε περίπτωση που οι μαθητές αυτοί δεν υποστηρίζονται από υπάρχουσες δομές, θα παρεμβαίνει στον φορέα που μπορεί να ενισχύσει την οικογένεια του μαθητή.

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης

 

 

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης με τους/τις εκπαιδευτικούς των Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 1ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Ανακαλύπτοντας τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά».

 

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την υπεύθυνη Α/θμιας του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Ελένη Γιαννογλούδη, την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12.00-14.00 στον χώρο που στεγάζεταιτο Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών (1ο Γυμνάσιο Σερρών, Λ. Παπαπαύλου 30).

 

Παρακαλώ, με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων, να ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, δίχως να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.

 
 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

 

 

 

 

Ευγενία Ντάγιου

 
 

Διδασκαλία στη “Μελέτη Περιβάλλοντος” Δ’ Τάξης

Οι τάσεις στη διδασκαλία του μαθήματος της «Μελέτης Περιβάλλοντος» σήμερα είναι η καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων στους μαθητές/τριες για την καθημερινή ζωή και τη δια βίου μάθηση. Προτείνεται η άσκηση των παιδιών στις επιστημονικές διαδικασίες έρευνας της νέας γνώσης, στην κατεύθυνση του μελλοντικού ενεργού πολίτη, που έχει άποψη και παρεμβαίνει στην κοινωνία.

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οργανώνουμε δειγματική διδασκαλία στην Δ’ τάξη σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΩΡΑ

 

Πειραματικό Δημ. Σχολείο (αίθουσα Δ’ τάξης, ισόγειο)

Πέμπτη 23 – 01 – 2014

 

11:45

 

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τρίτου δίωρου του ημερησίου προγράμματος και θα την παρακολουθήσουν όλοι/ες δάσκαλοι/ες της Περιφέρειάς μας, που διδάσκουν τη «Μελέτη Περιβάλλοντος» στην Δ’ τάξη.

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες να μεριμνήσουν για την απαλλαγή των εν λόγω εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα την 5η&6η ώρα του ημερησίου προγράμματος.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

Χρήστος Πράμας