Επιμόρφωση – Σεμινάρια

Βιωματικό σεμινάριο ελεύθερου λογισμικού

Σας υποβάλλουμε κατάλογο με ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο: «Βιωματική επιμόρφωση ελεύθερου λογισμικού».   Ημερομηνία συνάντησης 1ης ομάδας, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17.30 – 20.30.   α/α Ονοματεπώνυμο 1 Βρακόπουλος Σταύρος 2 Θεμελής Γεώργιος 3 Πλάκα Ελένη 4 Σάνδρου Σοφία 5 Καλαμώτης Αθανάσιος 6 Τζίντζιου Βασιλική 7 Γκένιος  Ανδρέας 8 […]

Εκμάθηση της γραφής Braille

Σας υποβάλλω κατάλογο με ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εκμάθηση της γραφής Braille». Ημερομηνία πρώτης συνάντησης: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18.00-20.00 Τζουβάρα Ιωάννα Λατρόβαλη Ευαγγελία Μούδιου Παναγιώτα Τσιγκρά –Ζήκα Αναστασία Παπαδοπούλου Παρασκευή Δοδακοπούλου Μαρία Αγγελάκη Χρυσάνθη Κύρλου Δάφνη Μαδεμτζόγλου Άννα Σταμάτη Μεταξία Αγγελίδου Σοφία Επιλαχόντες: Κοντού Μαρία Ορφανλή Ευρωπάια Κουφοτόλη […]

Εκμάθηση της γραφής Braille

Το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, της διάχυσης της γνώσης και της ανάγκης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Εκμάθηση της γραφής Braille – Αφής Μαθήματα»:   Το πρώτο μέρος της δράσης θα είναι θεωρητικό (3 ώρες) και θα περιλαμβάνει ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών για […]

Βιωματική επιμόρφωση ελεύθερου λογισμικού

Το δημοτικό σχολείο Σκοτούσσης προτίθεται να οργανώσει βιωματική επιμόρφωση με αντικείμενο την εξοικείωση με το λογισμικό Linux Mint 17 (Ubuntu 14.04). Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο. H επιμόρφωση θα έχει διάρκεια τριών (3) ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 κατά τις ώρες 17.30 – 20.30. Το […]

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Ποροΐων στις 15/1/2014

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων σε συνεργασία με το ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών και τους Υπευθύνους Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Π.Ε. και ∆.Ε. Σερρών στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού ∆ικτύου «Απορρίμματα: τα χρήσιμα … άχρηστα», που συντονίζει ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο στις 15 Ιανουαρίου 2014 από 12:00 έως 18:00, στις Σέρρες, με τίτλο: «Απορρίμματα, τα χρήσιμα … άχρηστα: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της […]

Διοργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων για τη γενίκευση του θεσμού της Α.Ε.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Σώμα Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Σερρών, σε εκτέλεση των παραπάνω α΄, β΄ & γ΄ σχετικών, αποφάσισε, με την έγκριση του Περ/κού Δ/ντή Π/Δ Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας (δ΄ σχετική), τη διοργάνωση μιας Κεντρικής Επιμορφωτικής – Ενημερωτικής Συνάντησης για το σύνολο των Δ/ντών & Πρ/μένων των Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Σερρών με θέμα:   “Αξιολόγηση […]

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση

Το eTwinning (  www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ    Σας γνωρίζουμε ότι προγραμματίζουμε Επιμορφωτικές Συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών με   ΘΕΜΑ: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης του μαθητή/τριας».    Οι συναντήσεις στοχεύουν στη μετάβαση από την παραδοσιακή βαθμολόγηση σε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (με έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση), / και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω […]